İçeriğe Atla Menüye Atla

2. Ulusal Heyelan Sempozyumu Sonuç Bildirgesi ve Sunumlar

SUNUMLAR

 YAZARLAR SUNUMLAR

Sinan Demir, Fatih Aydın, Sedat Aydemir, Başak Üçok, Meral Arık, Fatih Çetinkaya, Güler Deveci, Murat Ercanoğlu, Mehmet Balcılar

İSTATİSTİKSEL MODELLEME TEKNİKLERİ İLE CBS TEMELLİ HEYELAN DUYARLILIK VE TEHLİKE ANALİZİ OLUŞTURULMASI VE AFET RİSK AZALTMA SİSTEMİ (ARAS)

 

İsmail Bulut, Zehra Kaya  HEYELAN KONTROL ÇALIŞMALARINDA HAVZA BAZLI YAKLAŞIMLARIN KULLANIMI RİZE ÖRNEĞİ
Ali Polat MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE CBS TABANLI HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ HAZIRLANMASI (SİVAS YILDIZELİ)
Gehver Altürk HEYELAN DUYARLILIĞININ YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ RİZE GÜNEYSU HAVZASI ÖRNEĞİ
 Ehsan Alizadeh, Aykut Akgün

CBS TABANLI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YAKLAŞIMI KULLANILARAK ALTINDERE VADİSİ MAÇKA TRABZON KARAYOLU GÜZERGAHININ KAYA DÜŞMESİ DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ

Mahmut Baş, Osman Kılıç, Ahmet Tarih, Evrens Rıza Yapar Emin Y. Menteşe, Kemal Duran, Salim Gümüş, M.Emin Karasu, Abdullah Karaman, Serdar Özalaybey, Ekrem Zor, Vedat Ediger, Rahşan Çakmak Koşma, Bora Erkan, Uğur Doğan, Ziyadin Çakır Esen Arpat, Necdet Özgül, Fevzi Polat  MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA HEYELAN TEHLİKE ANALİZİ İSTANBUL ÖRNEĞİ
Mutluhan Akın, İsmail Dinçer, Ali Özgün Ok, Ahmet Orhan, Müge K. Akın, Tamer Topal  3 B KAYA DÜŞME ANALİZLERİ İÇİN SAYISAL YÜZEY MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINDA NOKTA BULUTLARININ KULLANIMI
Arzu Arslan Kelam, Haluk Akgün, Mustafa Kerem Koçkar 

 

MUDURNU VADİSİ KOMPLEKS KİNEMATİK YENİLME MEKANİZMALARININ İHA TEKNOLOJİSİ VE HAT ETÜDLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
 Arzu Arslan Kelam, Haluk Akgün, Mustafa Kerem Koçkar HEYELAN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM FİBER OPTİK TEKNOLOJİSİ
Hakan Karslı, Mustafa Şenkaya, Gülseda Vanlı Şenkaya, Mustafa Kırıcı  HEYELAN ARAŞTIRMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLERİN BÜTÜNLEŞİK UYGULAMASI VE ÇOK BOYUTLU GÖRÜNTÜLEMENİN ÖNEMİ
Kasım Yılmaz, Bora Balun, Gazanfer Erbay 

 AFET OLAYLARI SONRASINDA DEĞİŞEN YAŞAM ŞARTLARININ GÖÇ VE YAŞAM MEMNUNİYETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR SAHA ÇALIŞMASI: YENİCE ÖRNEĞİ

Elvan Kaya, Alper Cumhur  AFET YÖNETİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇORUM ÖRNEĞİ 
Asaf Varol  AFET YÖNETİMİ, AFET EĞİTİMİ ve AFET FARKINDALIĞI AMERİKA ÖRNEĞİ
Turan Yüksek

DOĞU KARADENİZDE ARAZİ KULLANIMI ve HEYELAN İLİŞKİSİ

 Bekir Salih Fırıncıoğlu, Murat Ercanoğlu DENİZKONAK (CİDE, KASTAMONU) HEYELANLARININ OLUŞUMUNDA SU ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 Ayşe Bengü Sünbül, Hüseyin Mungan ŞEV STABİLİTESİ PROBLEMİNİN İKİ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ
 Kübra Tezel, Hakan Ersoy, Aykut Akgün ARTVİN BARAJININ REZERVUARDAKİ SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN HAVUZLU PALEO HEYELANININ (YUSUFELİ, ARTVİN) STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
 Emre Coşkunlu, Aytek Ersan, Erkin Tekin, Emre Doğramacı, Kıvanç Çalışkan, K. Gökhan Sancak, Levent Uçarlı HEYELAN AFETİNİN İZLENMESİ YUKARI AĞCAGÜNEY ÖRNEĞİ (SAMSUN)
Nejan Huvaj  HEYELANLARDA İNKLİNOMETRE OKUMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Recep Kılıç, Koray Ulamış, Korhan Esat, Gürol Seyitoğlu, Zehra Karakaş  KAYA DÜŞME RİSKLİ AFET BÖLGELERİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER (KEÇİÖREN, SELÇUKLU CADDESİ ÖRNEĞİ)
Emre Akçalı  DOĞU KARADENİZ HAVZASI HEYELANLARINA DSİ YAKLAŞIMI
Halil Topatan, Mustafa Özer  GİRESUN İLİ ÇITLAKKALE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN OLAYI VE HEYELANIN GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
 Tanzer Pirpir, Veysel Süslü MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AFET DURUMUNUN YERİ 
 Halil İbrahim Çiçekdağı, Fatime Ökenek, Yıldız Tosun HEYELANLARA MÜDAHALEDE ÜLKELERİN BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMLARI ÜLKE ÖRNEKLERİ
Musa Eskiocak, Demet Över  HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ HARBİYE MAHALLESİNDE BULUNAN HEYELAN ALANI ZEMİNİNİN İNCELENMESİ
 Nuray Alpaslan, Mehmet Can Balc SİİRT İLİ ERUH İLÇESİ HEYELAN ALANININ JEOTEKNİK İNCELENMESİ VE ŞEV STABİLİTE ANALİZİ
İnan Keskin, Ömer Arslan  ZEMİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN BETONARME KONSOL BİR İSTİNAT DUVARININ MALİYETİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ