İçeriğe Atla Menüye Atla

Program

11 EKİM 2018 PERŞEMBE
SAAT ANGORA SALONU (2.KAT)
09.00-09.30 Kayıt 
09.30-10.45

Açılış Konuşmaları

10.45-11.00 Çay-Kahve Molası
Heyelan Haritalamaları: Envanter, Duyarlılık, Tehlike ve Risk Oturumu
Oturum Başkanı:Prof.Dr. Aykut Akgün - Başkan Yardımcısı:Ahmet Demir
11.00-11.15 İSTATİSTİKSEL MODELLEME TEKNİKLERİ İLE CBS TEMELLİ HEYELAN DUYARLILIK VE TEHLİKE ANALİZİ OLUŞTURULMASI VE AFET RİSK AZALTMA SİSTEMİ (ARAS)
Sinan Demir, Fatih Aydın, Sedat Aydemir, Başak Üçok, Meral Arık, Fatih Çetinkaya, Güler Deveci, Murat Ercanoğlu, Mehmet Balcılar
11.15-11.30 HEYELAN KONTROL ÇALIŞMALARINDA HAVZA BAZLI YAKLAŞIMLARIN KULLANIMI: RİZE ÖRNEĞİ
İsmail Bulut, Zehra Kaya
11.30-11.45 MAKİNE ÖĞRENMESİ YÖNTEMLERİ İLE CBS TABANLI HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ HAZIRLANMASI (SİVAS-YILDIZELİ)
Ali Polat
11.45-12.00 HEYELAN DUYARLILIĞININ YAPAY SİNİR AĞI YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: RİZE GÜNEYSU HAVZASI ÖRNEĞİ
Gehver Altürk
12.00-12.15 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YAKLAŞIMI KULLANILARAK ALTINDERE VADİSİ (MAÇKA, TRABZON) KARAYOLU GÜZERGAHININ KAYA DÜŞMESİ DUYARLILIK DEĞERLENDİRMESİ
Ehsan Alizadeh, Aykut Akgün
12.15-12.30 MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA HEYELAN TEHLİKE ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ
Mahmut Baş, Osman Kılıç, Ahmet Tarih, Evrens Rıza Yapar Emin Y. Menteşe, Kemal Duran, Salim Gümüş, M.Emin Karasu, Abdullah Karaman, Serdar Özalaybey, Ekrem Zor, Vedat Ediger, Rahşan Çakmak Koşma,  Bora Erkan, Uğur Doğan, Ziyadin Çakır  Esen Arpat, Necdet Özgül, Fevzi Polat 
12.30-13.30 Öğle Yemeği
Heyelan Araştırmalarında Yeni Teknolojiler Oturumu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Haluk Akgün - Başkan Yardımcısı:İsmail Bulut 
13.30-13.45 3-B KAYA DÜŞME ANALİZLERİ İÇİN SAYISAL YÜZEY MODELLERİNİN OLUŞTURULMASINDA NOKTA BULUTLARININ KULLANIMI
Mutluhan Akın, İsmail Dinçer, Ali Özgün Ok, Ahmet Orhan, Müge K. Akın, Tamer Topal
13.45-14.00 HEYELAN KAYNAKLI AFETE MARUZ BÖLGE SINIRLARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA UYDU SAR İNTERFEROMETRE TEKNİĞİNİN UYGULANMASI: DENİZLİ İLİ PİLOT ÇALIŞMASI
Fatma Canaslan Çomut, Mohammad Mohsenı Aref, Rüya Onuncuyıl,Murat Durgun, Hatice Dilmen, Hüseyin Berktaş, Ali Etiz 
14.00-14.15 MUDURNU VADİSİ KOMPLEKS KİNEMATİK YENİLME MEKANİZMALARININ İHA TEKNOLOJİSİ VE HAT ETÜDLERİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Arzu Arslan Kelam, Haluk Akgün, Mustafa Kerem Koçkar
14.15-14.30 TÜRKİYE’DE AFET NEDENİYLE OLUŞABİLECEK YAPISAL HASARLARIN ERKEN TANIMLANMASI İÇİN İLERİ İNSAR POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fatma Canaslan Çomut
14.30-14.45 HEYELAN HAREKETLERİNİN İZLENMESİNDE YENİ BİR YAKLAŞIM: FİBER OPTİK TEKNOLOJİSİ
Arzu Arslan Kelam, Haluk Akgün, Mustafa Kerem Koçkar
14.45-15.00 HEYELANLARDA SUYUN ROLÜ VE SUSUZLAŞTIRMADA YENİ BİR YÖNTEMİN UYGULANABİLİRLİLİĞİ
Salih Yüksek, Kaan Volkan Özdemir
15.00-15.15 HEYELAN ARAŞTIRMALARINDA JEOFİZİK YÖNTEMLERİN BÜTÜNLEŞİK UYGULAMASI VE ÇOK BOYUTLU GÖRÜNTÜLEMENİN ÖNEMİ
Hakan Karslı, Mustafa Şenkaya, Gülseda Vanlı Şenkaya, Mustafa Kırıcı
15.15-15.30 Çay-Kahve Molası
Afet Yönetimi, Eğitimi ve Farkındalığı, Afet Mevzuatı Oturumu-1
Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Nehir Özgen Varol - Başkan Yardımcısı:Sinan Demir 
15.30-15.45 AFET OLAYLARI SONRASINDA DEĞİŞEN YAŞAM ŞARTLARININ GÖÇ VE YAŞAM MEMNUNİYETİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR SAHA ÇALIŞMASI: YENİCE ÖRNEĞİ
Kasım Yılmaz, Bora Balun, Gazanfer Erbay
15.45-16.00 AFET YÖNETİMİNDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ÇORUM ÖRNEĞİ
Elvan Kaya, Alper Cumhur
16.00-16.15 DOĞAL AFETLERE KARŞI YAPI SAĞLIĞI İZLEME SİSTEMİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Alper Cumhur
16.15-16.30 AFET YÖNETİMİ, AFET EĞİTİMİ ve AFET FARKINDALIĞI: AMERİKA ÖRNEĞİ
Asaf Varol
 12 EKİM 2018 CUMA
 SAAT ANGORA SALONU (2.KAT)
09.30-09.45 DOĞU KARADENİZDE ARAZİ KULLANIMI ve HEYELAN İLİŞKİSİ
Çağrılı Konuşmacı:Prof.Dr. Turan Yüksek
Jeoteknik Yaklaşımlar Oturumu-1
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tamer Topal - Başkan Yardımcısı:A.Kürşat Özcan 
09.45-10.00 DENİZKONAK (CİDE, KASTAMONU) HEYELANLARININ OLUŞUMUNDA SU ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Bekir Salih Fırıncıoğlu, Murat Ercanoğlu
10.00-10.15 ŞEV STABİLİTESİ PROBLEMİNİN İKİ BOYUTLU SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ
Ayşe Bengü Sünbül, Hüseyin Mungan
10.15-10.30 ARTVİN BARAJININ REZERVUARDAKİ SU SEVİYESİ DEĞİŞİMLERİNİN HAVUZLU PALEO-HEYELANININ (YUSUFELİ, ARTVİN) STABİLİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
Kübra Tezel, Hakan Ersoy, Aykut Akgün
10.30-10.45 RİZE İLİNDEKİ YAĞMURLA TETİKLENEN HEYELANLARIN MALZEME ÖZELLİKLERİ
Emre Üyetürk, Hilmi Bayraktaroğlu, Nejan Huvaj, Mustafa Hüseyinpaşaoğlu
10.45-11.00 Çay-Kahve Molası
Heyelan Islahı, İzleme ve Erken Uyarı Sistemleri Oturumu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Celal Tunusluoğlu - Başkan Yardımcısı: Seval İleri
11.00-11.15 HEYELAN AFETİNİN İZLENMESİ: YUKARI AĞCAGÜNEY ÖRNEĞİ (SAMSUN)
Emre Coşkunlu, Aytek Ersan, Erkin Tekin, Emre Doğramacı, Kıvanç Çalışkan, K. Gökhan Sancak, Levent Uçarlı
11.15-11.30 HEYELANLARDA İNKLİNOMETRE OKUMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Nejan Huvaj
11.30-11.45 KAYA DÜŞME RİSKLİ AFET BÖLGELERİNDE ALINABİLECEK ÖNLEMLER (KEÇİÖREN, SELÇUKLU CADDESİ ÖRNEĞİ)
Recep Kılıç, Koray Ulamış, Korhan Esat, Gürol Seyitoğlu, Zehra Karakaş
11.45-12.00 DOĞU KARADENİZ HAVZASI HEYELANLARINA DSİ YAKLAŞIMI
Emre Akçalı
12.00-12.15 GİRESUN İLİ ÇITLAKKALE MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN HEYELAN OLAYI VE HEYELANIN GELİŞİMİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR
Halil Topatan,  Mustafa Özer
12.15-14.00 Öğle Yemeği
Afet Yönetimi, Eğitimi ve Farkındalığı, Afet Mevzuatı Oturumu-2
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şener Ceryan - Başkan Yardımcısı:Tuğba Şentürk
14.00-14.15 MADENCİLİK FAALİYETLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AFET DURUMUNUN YERİ
Tanzer Pirpir, Veysel Süslü
14.15-14.30 HEYELANLARA MÜDAHALEDE ÜLKELERİN BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİM SİSTEMİ YAKLAŞIMLARI: ÜLKE ÖRNEKLERİ
Halil İbrahim Çiçekdağı, Fatime Ökenek, Yıldız Tosun
14.30-14.45 TOPLUM TABANLI AFET YÖNETİMİ
Seda Kılınç
14.45-15.00 GİRESUN İLİNİN DOĞAL AFETLER (HEYELAN) AÇISINDAN İNCELENMESİ VE ÖNERİLER
Recep Yurt
15.00-15.15 Çay-Kahve Molası
Jeoteknik Yaklaşımlar Oturumu-2
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İnan Keskin -  Başkan Yardımcısı:Esra Tezer
15.15-15.30 HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ HARBİYE MAHALLESİNDE BULUNAN HEYELAN ALANI ZEMİNİNİN İNCELENMESİ
Musa Eskiocak, Demet Över
15.30-15.45 SİİRT  İLİ  ERUH  İLÇESİ  HEYELAN  ALANININ  JEOTEKNİK İNCELENMESİ VE  ŞEV STABİLİTE ANALİZİ
Nuray Alpaslan, Mehmet Can Balcı
15.45-16.00 ZEMİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNDEKİ DEĞİŞİMİN BETONARME KONSOL BİR İSTİNAT DUVARININ MALİYETİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
İnan Keskin, Ömer Arslan
16.00-16.15 SİİRT MADENKÖY AÇIK OCAK İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN KÜTLE HAREKETİNİN, SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ KULLANILARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Korkut, Gökhan Şans, Vural Yavuz
16.15-16.30 KAPANIŞ

 

POSTER SUNUMLAR

YAZARLAR KONU
ZEHRA KAYA, GEHVER ALTÜRK CBS TABANLI ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ YÖNTEMİ KULLANILARAK HEYELAN DUYARLILIK HARİTALANMASI (ORDU-GACALİ ÖRNEĞİ)
SAVAŞ SÜRÜL, ESER EREN, PINAR KÖKSAL, İSMAİL YAĞTU KARABÜK İLİ AFETSELLİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ
MAHMUT BAŞ, OSMAN KILIÇ, AHMET TARİH, EVRENS RIZA YAPAR EMİN Y. MENTEŞE, KEMAL DURAN , SALİM GÜMÜŞ , M.EMİN KARASU ABDULLAH KARAMAN, SERDAR ÖZALAYBEY, EKREM ZOR , VEDAT EDİGER, RAHŞAN ÇAKMAK KOŞMA BORA ERKAN, UĞUR DOĞAN ZİYADİN ÇAKIR, ESEN ARPAT, NECDET ÖZGÜL, FEVZİ POLAT MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA HEYELAN TEHLİKE ANALİZİ
AZİMULLAH ALIŞZADE, VURAL YAVUZ HEYELAN DUYARLILIK HARİTALARININ ÜRETİLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLERE İLİŞKİN LİTERATÜR ARAŞTIRMASI
MUHAMMET OĞUZ SÜNNETCİ, HAKAN ERSOY, ZEKAİ ANGIN, MURAT KARAHAN GRANİTİK REGOLİTLERDE (GÜMÜŞHANE) LİMİT DENGE ANALİZLERİ İLE ŞEV STABİLİTE ANALİZİ
MAHMUT BAŞ, OSMAN KILIÇ, AHMET TARİH, EVRENS R. YAPAR HEYELAN ANALİZLERİNDE PİYEZOMETRE KULLANIMI
BAHATTİN AYDIN, EMEL ÜNAL, MEHMET AKSOY ANİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ