İçeriğe Atla Menüye Atla

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Dr. Bekir Pakdemirli'nin Mesajı

Toprak, taş veya kaya kütlelerinin yamaç aşağı hareketi olarak tanımlanan heyelanlar, dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli tahribatlara sebebiyet vermektedir. Özellikle son yıllarda küresel ısınma ve iklim değişikliğinin neticesi olarak meydana gelen sel ve heyelanlarda can ve mal kayıpları önemli boyutlara ulaşmıştır. Heyelanlar, depremlerden sonra en fazla zarar veren afetler arasında yer almaktadır. Heyelanlar yerleşim yerlerine, kara ve demir yollarına, tarım arazilerine zarar vermekte can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Ülkemizde ani ve şiddetli yağışlar, arazi kullanımındaki yanlışlıklar, bilinçsizce açılan yollar sel ve heyelanların yaşanmasına neden olmaktadır. Heyelanlar özellikle Doğu Karadeniz Bölgesinde, şiddetli sellerin afete dönüşmesiyle can ve mal kayıplarını arttırmaktadır. Zira sel ve taşkınlar heyelanlara sebebiyet verirken, heyelanlarda sel ve taşkınların tahrip gücünü arttırmaktadır.
Bakanlığımız Birimleri heyelan, sel ve taşkın gibi afetler ile mücadelede koordineli ve havza temelli çalışmalar yapmaktadır. Bu minvalde, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü yukarı havzalarda yamaç ve oyuntu ıslahı; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yukarı ve aşağı havzalarda derelerin ve nehirlerin ıslahını gerçekleştirmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ürettiği iklim verileri ve kurduğu erken uyarı sistemleri ile destek sağlamaktadır. Bakanlığımız birimlerinin yapmış olduğu havza ıslahı projeleri, ağaçlandırma çalışmaları ve taşkın koruma tesisleriyle heyelan riskinin asgariye indirilmesi hedeflenmiştir. Bu sayede, ziraat, mera ve yerleşim alanlarında yaşanan heyelan zararlarının büyük ölçüde önüne geçilmiştir.
Ülkemizin büyümesi ve vatandaşlarımızın müreffeh bir ömür sürmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak ülke genelinde pek çok projeyi hayata geçirdik ve son 15 yılda 165 milyar lira yatırım yaptık.
Pek çok ülkede orman varlığı azalırken, Türkiye’de ormanların hem alanı, hem de ağaç serveti artmaktadır. 2002 yılında 208 milyon dekar alan olan orman alanımızı 2017 yılı sonunda 223 milyon dekara yükselttik. Böylece orman alanlarımızı 15 milyon dekar artırdık. Orman alanlarımız artarken, ormanlarımızda yaptığımız bakım çalışmalarıyla odun servetimiz de yüzde 30 artış göstermiştir. Böylelikle odun servetimiz 1,2 milyar metreküpten 1,6 milyar metreküpe yükselmiştir. 2003-2017 yılları arasında 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. 2018 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlattığımız “Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye” kampanyasıyla 23 milyon haneye ağaç tohumları gönderdik. Bu sayede ülkemizin her sathında büyük bir ağaçlandırma seferberliği başlattık.
Çölleşme ve erozyonla mücadelede dev projeler gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiğimiz erozyon kontrol çalışmaları neticesinde, 1970’li yıllarda erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon ton iken, 2018 yılında 154 milyon tona düşmüştür.
Yapmış olduğumuz bütün bu çalışmaların daha etkin hale gelmesi için Bakanlığımız birimleri, başta Afet ve Acil Durum Başkanlığı olmak üzere diğer mesul kurumlarla işbirliği yapmaktadır.
Bu çerçevede; 27-29 Nisan 2016 tarihlerinde 15 kurum, 23 üniversite, 32 valilik ve 32 belediyenin katılımı ile 1. Ulusal Heyelan Sempozyumu gerçekleştirilmiştir. Kurumlarımız arasındaki uyumu ve işbirliğini daha ileri bir seviyeye taşımak gayesiyle 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde AFAD Başkanlığı ile birlikte 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu tertip edilecektir.
Düzenlenecek sempozyumda; mevcut durum ve kurumsal kapasite değerlendirilmesi yapılacaktır. Afet öncesi, esnası ve sonrası için alınabilecek tedbirler, ihtiyaçlar ve yaşanan aksaklıklar bütün yönleriyle ele alınacaktır. Bu minvalde, Ülkemizde can ve mal kayıplarına sebep olan afetlerle etkin mücadele için yapılması gerekenler ortaya konulacaktır. İkincisini düzenleyeceğimiz bu Sempozyumun Millete Hizmet Yolunda hayırlara vesile olması temennileri ile emeği geçen herkese teşekkür eder başarılar dilerim.

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ
Tarım ve Orman Bakanı