İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
HEYSEMP 2018 Heyelan Sempozyumu - AFAD
 

Önemli Tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

 

Bildiri Gönderimi

22 Haziran 2018

Bildiri özeti gönderilmesi için son tarih

6 Temmuz 2018

Ön değerlendirme sonuçlarının ilanı

20 Temmuz 2018

Düzeltilmiş bildiri özetlerinin son gönderim tarihi

10 Ağustos 2018

Kesin sonuçların ilanı

 

Kayıt İşlemleri

3 Ağustos 2018

Tüm katılımcılar için Ön Kayıt son tarihi

10 Ağustos 2018

Sözlü veya poster sunum ile katılacaklar için Kesin Kayıt son tarihi

30 Ağustos 2018

Dinleyici olarak katılacaklar için Kesin Kayıt son tarihi